Project Description

תיאום אוסף המוצגים ההולך ונבנה לקראת פתיחת תצוגת הקבע החדשה. ליווי תהליכי תרומה והשאלת חפצים וארכוב דיגיטלי של האוסף.

ארכוב

מאז 2011

צילום אביזרים: שחר זיו