Project Description

סיפור קהילת יוצאי דמשק ומורשתה יוצג בבית המורשת המתוכנן שבו נמצא גם בית הכנסת של הקהילה.

ניהול והפקה | אוצרות | תחקיר

בעבודה

מאמר במכאן ומשאם מרץ 2013
מאמר במכאן ומשאם ספטמבר 2017
מאמר במכאן ומשאם ספטמבר 2019