Project Description

חברת אופטיקנה יזמה הקמת מוזיאון במתחם שרונה. במוזיאון קומה היסטורית המספרת כיצד התפתחו המשקפיים עד המאה ה 20 וקומת אופנה המציגה את המשקפיים כאביזר אופנתי.

אוצרות | תחקיר | הפקה | הסדרת זכויות

2015-2016

אתר מוזיאון המשקפיים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4788189,00.html

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4921697,00.html

רואים רחוק – הצצה למוזיאון המשקפיים החדש בתל אביב