Project Description

מרכז המבקרים בנוי סביב סרט הולוגרמתי המציג את פועלו של טדי קולק למען העיר ירושלים. סביב הסרט מוצגים פריטים אישיים של קולק וצילומים שלו עם אנשים חשובים מהעולם.

תחקיר | הסדרת זכויות

2013