Project Description

תערוכה שהציגה את פרשת דרייפוס והרקע לה, כמו גם צדדים פחות מוכרים מחיי המשפחה של אלפרד דרייפוס. התערוכה כללה מספר רב של תצלומים, מסמכים ופריטים מקוריים.

הסדרת זכויות

2014

קישור לכתבה