Project Description

המוזיאון מחליף בימים אלו את תצוגת הקבע הישנה בתצוגה רחבת היקף המספרת את סיפורו של העם היהודי. התערוכה תכלול מאות מוצגים מקוריים ודימויים. ברחבי המוזיאון יוקרנו עשרות סרטים ויעשה שימוש רב באמצעי מולטימדיה.

אוצרות (בצוות), תחקיר | הסדרת זכויות

בעבודה

על תצוגת הקבע החדשה